Home

Proverbs 15:3 tagalog

Kawikaan 15:3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)

Proverbios 15:3 - Los ojos del SEÑOR están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. (translation: Sagradas Escrituras (1569)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Sri, Српски Español svenska Tagalog isiZul Tagalog Bible: Proverbs. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan Proverbs. Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible

Proverbs 15 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

Proverbs 15:3 Multilingual: The eyes of the LORD are in

  1. Proverbs 15:3-31 King James Version (KJV). 3 The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. 4 A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit. 5 A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent. 6 In the house of the righteous is much treasure: but in the revenues of the wicked is trouble
  2. Proverbs 15:3. KJ21. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. ASV. The eyes of Jehovah are in every place, Keeping watch upon the evil and the good. AMP. The eyes of the Lord are in every place, Watching the evil and the good [in all their endeavors]. AMPC
  3. Proverbs 15:3 in all English translations. Study This. Proverbs 15:11. Proverbs 14 Proverbs 16.
  4. Proverbs 15:3 in all English translations Bible Gateway Recommends KJV, Vest Pocket New Testament & Psalms, Leathersoft, Black, Red Letter: Holy Bible, King James Versio
  5. Proverbs 15:2 - Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
  6. Easton's Bible Dictionary. Proverbs 15:3. Evil eye. (Prov 23:6), figuratively, the envious or covetous. (Comp. Deut 15:9; Matt 20:15.) Tree of the knowledge of good and evil. Stood in the midst of the garden of Eden, beside the tree of life (Gen 2, 3). Adam and Eve were f..

Luke 15 The Parable of the Lost Sheep. 1 Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila.. 3 At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito, na sinasabi, 4 Aling tao sa inyo, na. Proverbs 15:3 The eyes of the LORD [are] in every place, beholding the evil and the good. In Revelation, we read about the symbolic meaning of eyes (which mean great wisdom). In this verse, I believe, this is speaking of the Lord being omnipresent (being everywhere all the time) Proverbs 15:3 in all English translations. Study This. Jeremiah 16:17. Jeremiah 15 Jeremiah 17. A Soft Answer Turns Away Wrath - A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise uses knowledge rightly, But the mouth of fools pours forth foolishness. The eyes of the Lord are in every place, Keeping watch on the evil and the good. A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit. A fool despises his father's instruction. The most popular Bible verses from Proverbs Found 915 Verses Proverbs 3:5 Bible Rank: 28. Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding NIV. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind and do not rely on your own insight or understanding. AMP. Trust in the LORD with all thine heart.

Kawikaan 15 ASND Biblia YouVersion - Bible

Proverbs 21:3 To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice. Play Audio: Here is one of the greatest proverbs. Give God glory! It teaches a godly rule for Christian ethics to help guide your life. Take the time to learn this priority of wisdom, an Definitions. Lord John Russell (c. 1850) observed poetically that a proverb is the wit of one, and the wisdom of many. But giving the word proverb the sort of definition theorists need has proven to be a difficult task, and although scholars often quote Archer Taylor's argument that formulating a scientific definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking..

Proverbios 15:3 (Sagradas Escrituras (1569)

Proverbs 15 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC). 15 A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. 2 The tongue of the wise utters knowledge rightly, but the mouth of the [self-confident] fool pours out folly. 3 The eyes of the Lord are in every place, keeping watch upon the evil and the good. 4 A gentle tongue [with its healing power] is a tree of life, but willful. General Search for 'Proverbs 15:3' within 'New American Standard Version' on StudyLight.or Proverbs 13-15 New International Version (NIV) 13 A wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not respond to rebukes. 2 From the fruit of their lips people enjoy good things, but the unfaithful have an appetite for violence 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan

Tagalog Bible: Proverbs - sacred-texts

What Does Proverbs 15:1 Mean? - Verse of the da

Proverbs

Proverbs 15:3 KJV - The eyes of the LORD are in every

The most popular Bible verses from Proverb

  1. Proverbs 21:3 - Let God Be True
  2. Proverb - Wikipedi
  3. Proverbs 15 AMPC - A soft answer turns away wrath, but
  4. General Search for 'Proverbs 15:3' - New American Standard